tel. 600 751 386

Wanna Spa Diamante (skimmer)

Wanna Spa Diamante 179×179 (skimmer)

wymiary / dimensions (cm) 179×179
wysokość / height (cm) 90
pojemność / capacity (l) 1050
ilość dysz / number of jets 32-48
ilość użytkowników / numbers of users 7

Wanna Spa Diamante 179x179 (skimmer)

Wanna Spa Diamante 179×179 (skimmer)

Wanna Spa Diamante 179x179 (skimmer)

Wanna Spa – Dostępne kolory

Wanny Spa - Dostępne kolory