tel. 600 751 386

Wanna Spa Janette (skimmer)

Wanna Spa Janette 193×175 (skimmer)

wymiary / dimensions (cm) 193×175
wysokość / height (cm) 100
pojemność / capacity (l) 700
ilość dysz / number of jets 6
ilość użytkowników / numbers of users 3-4

Wanny Spa Janette skimmer

Wanna Spa Janette – rysunek techniczny

Wanny Spa Janette skimmer

Wanna Spa – Dostępne kolory

Wanny Spa - Dostępne kolory