tel. 600 751 386

Wanna Spa Octavia (skimmer)

Wanna Spa Octavia 179 (skimmer)

wymiary / dimensions (cm) 179
wysokość / height (cm) 100
pojemność / capacity (l) 850
ilość dysz / number of jets 7
ilość użytkowników / numbers of users 4-5

Wanna Spa Octavia

Wanna Spa Octavia 179 (skimmer) – rysunek techniczny

Wanna Spa Octavia - rysunek techniczny

Wanna Spa – Dostępne kolory

Wanny Spa - Dostępne kolory