tel. 600 751 386

Wanna Spa Victoria (skimmer)

Wanna Spa Victoria 178 (skimmer)

wymiary / dimensions (cm) 178
wysokość / height (cm) 100
pojemność / capacity (l) 800
ilość dysz / number of jets 6
ilość użytkowników / numbers of users 4-5

Wanna Spa Victoria 178 (skimmer)

Wanna Spa Victoria 178 (skimmer) – rysunek techniczny

Wanna Spa Victoria 178 (skimmer)

Wanna Spa – Dostępne kolory

Wanny Spa - Dostępne kolory