tel. 600 751 386

Wanna Spa Sunflower (rynna)

Wanna Spa Sunflower 283 (rynna)

wymiary / dimensions (cm) 283
wysokość / height (cm) 116
pojemność / capacity (l) 1400
ilość dysz / number of jets 22
ilość użytkowników / numbers of users 8-9

Wanna Spa Sunflower 283 (rynna)

Wanna Spa Sunflower 283 (rynna)

Wanna Spa Sunflower 283 (rynna)

Wanna Spa – Dostępne kolory

Wanny Spa - Dostępne kolory